De traditionele benadering van lesgeven raakt geleidelijk achterhaald en docenten zijn nu op zoek naar innovatieve manieren om het leerproces te verrijken. Flipping the classroom is zo’n aanpak die de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen. Het draait het conventionele leermodel om door conventionele lezingen te vervangen door video’s die studenten thuis kunnen bekijken. De lestijd wordt vervolgens besteed aan samenwerkingsactiviteiten die de concepten die in de video’s worden geleerd versterken. Deze blog wil onderzoeken hoe flipping the classroom het onderwijs kan verbeteren.

De voordelen van flipping the classroom

Flipping the classroom biedt leerlingen de mogelijkheid om in hun eigen tempo te leren. Ze kunnen de video’s zo vaak pauzeren, terugspoelen en opnieuw afspelen als ze willen, totdat ze de concepten onder de knie hebben. Deze gepersonaliseerde benadering van leren zorgt ervoor dat studenten geen kritische concepten missen die ze in een conventionele lezing misschien gemist hebben. Door het klaslokaal om te draaien, komt er ook waardevolle lestijd vrij voor samenwerkingsactiviteiten die leerlingen helpen hun kennis toe te passen en kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.

Hoe je het klaslokaal kunt omdraaien

Om een klaslokaal om te toveren, moet een leraar video’s van zijn lessen opnemen en deze online uploaden. De video’s moeten kort zijn en gericht op de belangrijkste concepten. De docent kan de video’s vervolgens als huiswerk opgeven en deze voor de volgende les bekijken. Tijdens de les kan de leraar leerlingen in groepen verdelen en hen projecten of oefeningen toewijzen die hen helpen de concepten die in de video’s zijn geleerd toe te passen. De leraar wordt dan een facilitator, die de leerlingen helpt de oefeningen uit te voeren en eventuele vragen te beantwoorden.

Uitdagingen overwinnen

Flipping the classroom brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Sommige studenten hebben mogelijk geen toegang tot de benodigde technologie om de video’s online te bekijken. Leraren kunnen dit verhelpen door een kopie van de video op een flashstation of dvd aan te bieden. Een andere uitdaging is tijdmanagement, omdat het toewijzen van video’s als huiswerk vereist dat leerlingen hun tijd effectief beheren. Leraren moeten een ondersteunende en flexibele leeromgeving creëren die leerlingen leert hoe ze hun tijd effectief kunnen beheren.

Succes meten

Het meten van succes in een flipped classroom kan worden gedaan door middel van formatieve en summatieve beoordelingen. Leraren kunnen leerlingen observeren terwijl ze in de klas aan projecten of oefeningen werken en dat gebruiken om hun voortgang te meten. Ze kunnen ook beoordeelde opdrachten toewijzen om te meten in hoeverre leerlingen de concepten uit de video’s begrijpen. Regelmatige feedback en toetsing geven een duidelijke indicatie van de voortgang van iedere leerling.

Toekomstige implicaties

Flipping the classroom is nog steeds een relatief nieuw concept dat nog niet volledig is onderzocht, en er is aanzienlijke ruimte voor groei. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, wordt verwacht dat het gebruik van video in het onderwijs nog vaker zal voorkomen. Flipped classrooms kunnen ook interactiever worden, waardoor leerlingen op afstand met leeftijdsgenoten kunnen samenwerken en in realtime aan projecten kunnen werken.

Flipping the classroom is een effectieve aanpak gebleken om het onderwijs te verbeteren. Het heeft een meer gepersonaliseerde en interactieve leerervaring gecreëerd waarbij studenten in hun eigen tempo kunnen leren en hun kennis in de klas kunnen toepassen. Hoewel er enkele uitdagingen kunnen zijn die gepaard gaan met de implementatie van het flip classroom-model, brengt het overwinnen ervan beloningen met zich mee die de moeite waard zijn. Als docent kan het overwegen van een flipping your classroom de sleutel zijn om het potentieel van uw leerlingen te ontsluiten. www.stichting-leerkracht.nl kan hier bijvoorbeeld bij helpen.